sâmbătă, 22 noiembrie 2014

de ce e bine sa ai un contabil

Cele mai de succes companii din lume au sute de contabili si analisti care lucreaza in departamentele lor de contabilitate. Acesta ar trebui sa fie in mod normal un motiv suficient pentru care sa angajezi un contabil si pentru firma ta, daca nu chiar sa ai un intreg departament. Totusi nu acesta este motivul real pentru care trebuie sa te gandesti la angajarea unui contabil.
Scopul afacerii tale este sa castigi bani in primul rand, iar pentru asta ai nevoie sa tii evidenta banilor care intra si ies din firma pentru a reusi sa supravietuiesti pe piata. Intr-o zi normala in firma ta au loc foarte multe tranzactii, de aceea este indicat sa ai un contabil care sa tina evidenta acestora. Castigurile tale, economiile, cheltuielile si celelalte tranzactii trebuie sa fie inregistrate de catre un contabil. Asadar daca vrei sa ai o idee despre unde va ajunge afacere ta dupa un an, ar trebui sa angajezi un contabil sau sa cauti o firma de contabilitate competenta, pe masura asteptarilor si a nevoilor afacerii tale.
Un contabil este un expert in manevrarea banilor si in a inregistra toate activitatile facute cu acestia ce au loc in cadrul unei afaceri. Acesta are mai multa experienta si suficiente cunostiinte pentru a se ocupa personal de toate problemele financiare ale afacerii tale. O astfel de persoana te poate sfatui cum sa gestionezi banii astfel incat sa reusesti sa economisesti bani atunci cand trebuie sa platesti taxele catre stat pentru firma si angajati.
Firma de contabilitate poate supraveghea sistemul de contabilitate, poate sa raspunda la intrebari , sa pregateasca documentele fiscale si sa ofere consiliere.
Daca maine ti-ai deschide o afacere, esti dispus sa-ti angajezi un contabil sau esti dispus sa faci aceeasi greseala pe care o fac majoritatea celor care sunt incepatori in domeniul afacerilor?office@biroulcontabil www.biroulcontabil.ro 0725.316.318

sâmbătă, 14 iunie 2014

Banc

1.Intr-o firmă oarecare intră niste hoţi mascaţi:
- Acesta este un jaf!
Contabila, uşurată:
- Vai, ce m-am speriat! Am crezut că e Garda Financiară !2.Un agent de politie rus proaspat angajat nu-si primise salariul timp de patru luni, din cauza unei erori de contabilitate. Dupa ce a aflat de greseala, superiorul lui l-a chemat la el.
- Ivan, nu ti-ai primit salariul de patru luni. De ce nu ai spus nimic?
- Credeam ca dupa ce mi s-a dat arma din dotare, trebuie sa ma descurc cum pot...


 
3.Doi contabili stau inglodati intre hartoage la sfarsitul anului... Unul dintre ei intreaba :
- Cate luni calendaristice are anul ?
- Raspuns : 10 fara TVA.4.Discutie intre 2 contabili
- Care e pozitia ta preferata?
- 82
- Cum 82? intreaba mirat celalalt.
- Poi 69 plus tva

LEGEA nr. 82/1991 Legea Contabilitatii

LEGEA nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991
Legea contabilitatii nr. 82/1991 – republicata si actualizata aprilie 2011

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi.
(2) Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara.
(3) Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la alin. (1) si (2), cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.
(4) Organismele de legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului civil au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara.
(5) Persoanele fizice care desfasoara plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in activitati producatoare de venituri au obligatia sa conduca contabilitate simplificata, bazata pe regulile contabilitatii in partida simpla, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens. Aceste persoane intocmesc Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul-inventar.
(6) Persoanele prevazute la alin. (1)-(4) organizeaza si conduc, dupa caz, si contabilitatea de gestiune, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.
ART. 2
(1) Contabilitatea este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor prevazute la art. 1. În acest scop, contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.
(2) Contabilitatea publica cuprinde:
a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;
b) contabilitatea Trezoreriei Statului;
c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau a deficitului patrimonial;
(3) Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat in administrare, precum si pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale.
ART. 3
(1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.
(2) Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.
ART. 4
(1) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii, planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.
(2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme privind contabilitatea in partida simpla.
(3) Normele si reglementarile contabile specifice anumitor domenii de activitate se elaboreaza si se emit de institutiile cu atributii in acest sens, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:
a) de catre Banca Nationala a Romaniei, pentru institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata si pentru Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar;
b) de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie;
c) de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie;
d) de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie..
(4) Elaborarea reglementarilor prevazute la alin. (1), (2) si (3) se face cu consultarea organismelor profesionale de profil.
ART. 5
(1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi, fara a intocmi situatii financiare anuale pentru propria activitate.
(1.1) Persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.
(1.2) Prin sistem simplificat de contabilitate se intelege un set de reguli de baza privind evaluarea, inregistrarea elementelor patrimoniale utilizand un plan de conturi simplificat si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si pierdere simplificate, avand in vedere si prevederile comunitare in domeniu..
(1.3) Încadrarea in criteriile prevazute la alin. (1.1) se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar..
(1.4) Nivelul indicatorilor prevazuti la alin. (1.1) se poate modifica prin hotarare a Guvernului..
(2) Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
(3) Pentru organizatii patronale si sindicale, precum si pentru alte categorii de organizatii fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, Ministerul Finantelor Publice aproba un sistem simplificat de raportare financiara, avand in vedere si cerintele organismelor europene de profil.
ART. 6
(1) Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
(2) Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz.
ART. 7
(1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar, precum si in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii si in alte situatii prevazute de lege.
(2) Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
(3) Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
ART. 8
(1) Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale se fac potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
(2) Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa, in conformitate cu prevederile reglementarilor contabile aplicabile.
(3) Evaluarea elementelor monetare in valuta si a celor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, se efectueaza potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
(4) Valoarea activelor si datoriilor, cu ocazia reorganizarilor efectuate potrivit legii, se determina, de regula, de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare.
ART. 9
(1) Documentele oficiale de prezentare a activitatii economico-financiare a persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) sunt situatiile financiare anuale, intocmite potrivit reglementarilor contabile aplicabile si care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a altor informatii, in conditiile legii, referitoare la activitatea desfasurata.
(2) Pentru institutiile publice documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli este situatia financiara trimestriala si anuala.
(3) Societatile-mama, definite astfel in reglementarile contabile aplicabile grupurilor de societati, intocmesc si prezinta si situatii financiare anuale consolidate.
CAPITOLUL II
Organizarea si conducerea contabilitatii
ART. 10
(1) Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective.
(2) Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare.
(3) Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
(3.1) În cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1.1), contabilitatea poate fi organizata si condusa potrivit prevederilor alin. (2) si (3) sau pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane fizice.
(4) Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. În cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.
(4.1) În cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (5), raspunderea pentru organizarea contabilitatii revine acestora. Conducerea contabilitatii se poate efectua de catre aceste persoane, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora. În cazul in care contabilitatea este condusa potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) si (3) sau pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane, potrivit legii si prevederilor contractuale.
(5) Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au persoane incadrate cu contract individual de munca sau numite intr-o functie publica, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie.
ART. 11
Detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.
ART. 12
(1) Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.
(2) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric, in conditiile stabilite de reglementarile legale.
ART. 13
Înregistrarea, evaluarea si prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza conform reglementarilor contabile aplicabile.
Art. 14 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din OUG nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MOf. nr. 285 din 22 aprilie 2011.
ART. 15
Valoarea actiunilor emise sau a altor titluri, precum si varsamintele efectuate in contul capitalului subscris se reflecta distinct in contabilitate.
ART. 16
Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.
ART. 17
(1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz.
(2) Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor, dupa caz.
(3) Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.
ART. 18
Contabilitatea institutiilor publice asigura inregistrarea drepturilor constatate, veniturilor incasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat si normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
ART. 19
(1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar.
(2) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia.
(3) Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.
(4) Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
(5) La institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabileste anual, potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest sens.
(6) Excedentul sau deficitul patrimonial se determina de catre institutiile publice, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
CAPITOLUL III
Registrele de contabilitate
ART. 20
Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Întocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
ART. 21
Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.
ART. 22
Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la termenele de intocmire a situatiilor financiare, a raportarilor contabile, precum si la finele perioadei pentru care entitatea trebuie sa intocmeasca declaratia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii.
ART. 23
(1) Persoanele prevazute la art. 1 care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia sa asigure autoritatilor fiscale accesul la datele pastrate pe suporturi tehnice.
ART. 24
Înregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau incetarea, potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in asemenea situatii.
ART. 25
(1) Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se pot stabili, in mod justificat, prin ordin al ministrului finantelor publice, registrele de contabilitate si documentele justificative care se pastreaza timp de 5 ani.
ART. 25.1
În cazul reorganizarii persoanelor juridice, acestea vor lua masuri pentru pastrarea si arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative si a registrelor de contabilitate.
ART. 26
În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementarilor emise in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar in caz de forta majora, in termen de 90 de zile de la constatarea incetarii acesteia.
CAP IV
Situatii financiare

ART. 27
(1) Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.
(2) Durata exercitiului financiar este de 12 luni.
(3) Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:
a) pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurare/reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru persoana juridica de care apartin;
b) pentru filialele consolidate ale unei societati-mama cu sediul in strainatate, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru societatea-mama.
(3.1) Persoanele care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit alin. (3), au urmatoarele obligatii:
a) sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute la art. 37;
b) sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales. În acest scop, persoana trebuie sa faca dovada ca este sucursala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, respectiv filiala a unei societati-mama cu sediul in strainatate, care are exercitiul financiar diferit de anul calendaristic.
(3.2) Cu exceptia cazurilor in care persoana juridica straina sau societatea-mama straina isi schimba data de raportare ori au loc operatiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasa pentru intocmirea de situatii financiare anuale in conditiile prevazute la alin. (3) nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul.
(4) Exercitiul financiar al unitatilor nou-infiintate incepe la data infiintarii, potrivit legii.
(5) Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe la data incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar, indiferent de durata sa.
(6) Situatiile financiare anuale consolidate ale unei societati-mama se intocmesc pentru acelasi exercitiu financiar aplicabil situatiilor financiare anuale ale societatii-mama. Daca exercitiul financiar al filialelor difera de exercitiul financiar aplicabil societatii-mama, situatiile financiare anuale consolidate pot fi intocmite la o alta data pentru a tine cont de exercitiul financiar al majoritatii sau al celor mai importante dintre societatile consolidate.
(7) Exercitiul financiar pentru institutiile publice este anul bugetar.

ART. 28

(1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii.
(2) Ministerul Finantelor Publice poate stabili intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare sau a unor raportari contabile si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar.
(3) Pentru persoanele juridice care aplica Standardele internationale de raportare financiara (IFRS), situatiile financiare au componentele prevazute de aceste standarde.
(4) Persoanele juridice care aplica reglementarile contabile conforme cu directivele europene intocmesc situatii financiare anuale, care au componentele prevazute de reglementarile contabile aplicabile.
Alin. (5) al art. 28 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din OUG nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MOf. nr. 285 din 22 aprilie 2011.
(6) Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale, care se compun din bilant si contul rezultatului exercitiului..
(7) Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt insotite de raportul administratorilor.
(8) Conditiile pentru intocmirea, auditarea si publicarea situatiilor financiare anuale de catre sucursalele din Romania ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare cu sediul in strainatate se stabilesc de institutiile cu atributii de reglementare prevazute la art. 4 alin. (3). Institutiile respective stabilesc si cerintele referitoare la informatiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective, in situatia in care acestea nu sunt obligate sa intocmeasca si sa publice situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.
(9) Institutiile publice intocmesc situatii financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
(10) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
 (11) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile pot fi intocmite si semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
(12) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile ale persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1.1) se intocmesc si se semneaza de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea acestora.
(13) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
(14) Situatiile financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice se semneaza de ordonatorul de credite si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
În situatia in care institutiile publice nu au persoane incadrate cu contract individual de munca sau numite intr-o functie publica, potrivit legii, situatiile financiare trimestriale si anuale se semneaza de ordonatorul de credite si de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
ART. 29
(1) Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
(2) O societate-mama trebuie sa intocmeasca atat situatii financiare anuale pentru propria activitate, cat si situatii financiare anuale consolidate, in conditiile prevazute de reglementarile contabile aplicabile.
ART. 30
Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
ART. 31
Situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa fie insotite de o declaratie scrisa a administratorului societatii-mama prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate si confirma ca:
a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
b) situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului.
ART. 32
(1) Membrii organelor de administratie, de conducere si supraveghere ale persoanelor juridice au obligatia de a asigura ca situatiile financiare anuale si raportul administratorilor sa fie intocmite si publicate in conformitate cu legislatia nationala.
(2) Membrii organelor de administratie, de conducere si supraveghere ale societatii-mama au obligatia de a asigura ca situatiile financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor sa fie intocmite si publicate in conformitate cu legislatia nationala.
ART. 33
(1) Obiectivul situatiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
(2) Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar si se intocmesc in termen de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar al societatii-mama. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, precum si celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, si note explicative la situatiile financiare anuale consolidate.
ART. 34
(1) Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului statutar, care se efectueaza de catre auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile legii.
(2) În intelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se intelege: institutiile de credit; institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general; institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata; societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare; entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare si operatori de piata/sistem autorizati/avizati de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata; societatile/companiile nationale; societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome; persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare al unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia sa aplice Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform prevederilor legale in vigoare; organizatiile fara scop patrimonial care primesc finantari din fonduri publice.
(2.1) Prevederile alin. (1) se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, precum si societatilor-mama care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
(3) Sunt auditate si situatiile financiare intocmite de entitatile care au aceasta obligatie conform legislatiei specifice acestora.
(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau lichidare, daca persoanele respective au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale.
(5) Prin ordin al ministrului finantelor publice pot fi stabilite si alte cazuri in care situatiile financiare anuale sunt supuse auditului statutar.
ART. 35
(1) Situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Actionarii si angajatii unei societati au dreptul sa se informeze in legatura cu situatiile financiare anuale la sediul social al societatii sau al societatii-mama, fara nicio discriminare.
(3) Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 10 ani.
(4) În caz de incetare a activitatii persoanelor prevazute la art. 1, situatiile financiare anuale, precum si registrele si celelalte documente la care se refera art. 25 se predau la arhivele statului, in conformitate cu prevederile legale in materie.
ART. 36
(1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) depun un exemplar al situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:
a) societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) celelalte persoane juridice, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
(2) Persoanele juridice care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, care de la constituire nu au desfasurat activitate, depun o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
(3) Pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii, depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
(4) Situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau a lichidarii persoanelor respective se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in conditiile prevazute de reglementarile contabile emise in acest sens.
(5) Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii mama, definita astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat ca in termen de 15 zile de la data aprobarii acestora sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale in vigoare.
(6) Institutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti depun un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale la institutiile ierarhic superioare la termenele prevazute la alin. (7)-(10).
(7) Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiile publice finantate integral din venituri proprii, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru situatiile financiare centralizate pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti privind executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de acesta, la urmatoarele termene:
a) in termen de 50 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) in termen de 40 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.
(8) Institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari de credite depun la institutiile ierarhic superioare un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene:
a) in termen de 40 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) in termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.
(9) Institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite depun la institutiile ierarhic superioare un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene:
a) in termen de 30 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) in termen de 20 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.
(10) Institutiile de subordonare locala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite depun un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene:
a) in termen de 40 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) in termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.
ART. 37
Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, Ministerul Finantelor Publice poate solicita persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) sa depuna, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
CAPITOLUL V
Contabilitatea Trezoreriei Statului si a institutiilor publice
ART. 38
(1) Contabilitatea Trezoreriei Statului se organizeaza si functioneaza pe principiul executiei de casa si asigura inregistrarea operatiunilor de incasari si plati in conturi de venituri si cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite si subdiviziunile clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Finantelor Publice.
(2) În contabilitatea Trezoreriei Statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise si repartizate si pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele locale, precum si conturi de disponibilitati din care se pot efectua plati.
(3) Contabilitatea Trezoreriei Statului asigura informatii cu privire la derularea executiei bugetare in conditii de echilibru financiar, aprobata anual prin lege pentru fiecare buget, precum si in limita disponibilitatilor aflate in conturi.
(4) Organizarea contabilitatii operatiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului si a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului, se asigura potrivit art. 18.
(5) Contabilitatea Trezoreriei Statului se organizeaza in cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale subordonate si cuprinde operatiunile privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetelor locale, gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate in contul organelor administratiei publice centrale si locale.
(6) Organizarea si conducerea contabilitatii Trezoreriei Statului se efectueaza potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice.
ART. 39
(1) La incheierea exercitiului financiar, in contabilitatea Trezoreriei Statului se procedeaza la incheierea executiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:
a) incheierea executiei bugetului de stat se efectueaza de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
b) incheierea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat se efectueaza de catre unitatile Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
c) incheierea executiei bugetelor locale se efectueaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.
(2) Ministerul Finantelor Publice intocmeste trimestrial si anual bilantul general al Trezoreriei Statului, in structura stabilita de acesta, care se aproba in conditiile legii.
ART. 40
(1) Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual bilantul institutiilor publice.
(2) Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice, se prezinta Guvernului pentru adoptare odata cu contul general anual de executie a bugetului de stat.
CAPITOLUL VI
Contraventii si infractiuni
ART. 41
Constituie contraventie urmatoarele fapte:
1. detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economicofinanciare, fara sa fie inregistrate in contabilitate;
2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art. 4 alin. (3), cu privire la:
a) aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie;
b) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;
c) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
d) efectuarea inventarierii;
e) intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile;
f) intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice, potrivit legii;
g) depunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfasurat activitate, respectiv a instiintarii prevazute la art. 27 alin. (3.1) lit. b);
3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;
4. nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor prevazute la art. 30 si 31;
5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale;
6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatii-mama de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale consolidate;
7. nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate;
8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile;
9. nerespectarea prevederilor art. 10 cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii.
ART. 42
(1) Contraventiile prevazute la art. 41 se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
- cele prevazute la pct. 1 si 9, cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei;
- cele prevazute la pct. 2 lit. a), b) si c), cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei;
- cele prevazute la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
- cele prevazute la pct. 2 lit. g), cu amenda de la 100 lei la 200 lei;
- cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;
- cele prevazute la pct. 2 lit. d), pct. 4 si 5, cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei;
- cea prevazuta la pct. 6, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei;
- cea prevazuta la pct. 7, cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei;
- cea prevazuta la pct. 8, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
- cele prevazute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la intocmire si semnare, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea in termenul legal, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.
Alin. (2) al art. 42 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din OUG nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicata in MOf. nr. 285 din 22 aprilie 2011.
(3) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate modifica nivelul amenzilor prevazute la alin. (1) in functie de rata inflatiei.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atributii de inspectie fiscala si control financiar, precum si de personalul altor directii din cadrul Ministerului Finantelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice.
(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor in cazul asociatiilor de proprietari se fac de persoanele cu atributii de control din cadrul consiliilor locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de alte persoane anume imputernicite de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
(6) Amenzile contraventionale prevazute la alin. (1) si (2) se suporta de persoanele vinovate.
(7) Contraventiilor prevazute la art. 41 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) În situatia in care in termen de 3 zile lucratoare de la aplicarea amenzii prevazute de lege nu se depun situatiile financiare prevazute la art. 36 alin. (7)-(10), Ministerul Finantelor Publice va lua urmatoarele masuri:
a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari de sanatate si ai bugetelor locale;
b) blocarea conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului pe numele autoritatilor si institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.
(9) Se excepteaza de la prevederile alin. (8) urmatoarele operatiuni:
a) platile din fonduri externe nerambursabile sau finantari primite de la institutii ori organizatii internationale pentru derularea unor programe si proiecte, precum si fondurile de cofinantare si prefinantare aferente;
b) plata drepturilor salariale si a contributiilor aferente, precum si a drepturilor de asigurari si asistenta sociala;
c) rambursarile de credite interne si externe, comisioanele si alte costuri aferente;
d) contributii si cotizatii catre organizatii internationale;
e) platile din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, potrivit legii.
ART. 43
Efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform legii.
CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 44
Ministerul Finantelor Publice si institutiile prevazute la art. 4 alin. (3) din prezenta lege vor elabora si vor actualiza permanent reglementarile contabile aplicabile persoanelor prevazute la art. 1.
ART. 45
Ministerul Finantelor Publice exercita controlul asupra modului in care se aplica prevederile prezentei legi.
ART. 46
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1992*).
*) A se vedea si datele de intrare in vigoare a actelor normative modificatoare.
ART. 47
Prevederile prezentei legi se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, ce apartin persoanelor prevazute la art. 1, cu sediul sau domiciliul in Romania, cat si subunitatilor cu sediul in Romania, ce apartin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul in strainatate.
ART. 48
(1) Dezvoltarea cadrului institutional in domeniul contabilitatii si al profesiei contabile se realizeaza prin Consiliul Contabilitatii si Raportarilor Financiare. Modul de organizare si functionare, atributiile si sursele de finantare ale acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Directorul Directiei de reglementari contabile, precum si directorul general al Directiei generale de metodologie contabila institutii publice sunt membri de drept ai Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare.**)
**) Directia de reglementari contabile si Directia generala de metodologie contabila institutii publice sunt prevazute in structura organizatorica a Ministerului Finantelor Publice, conform anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 49
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
- Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor si evidentelor cu continut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat in Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;
- Hotararea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, atributiile si raspunderile conducatorului compartimentului financiar-contabil, publicata in Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;
- Hotararea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicata in Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;
- Hotararea nr. 1.116/1975 privind imbunatatirea analizei pe baza de bilant, cresterea operativitatii si calitatii informatiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unitatilor socialiste de stat, publicata in Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;
- Hotararea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor in domeniul contabilitatii, verificarea si certificarea bilantului contabil in baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;
- orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.
 www.biroulcontabil.ro
0725 316 318
biroulcontabil@yahoo.ro

De ce biroulcontabil

Compania noastra ofera servicii de calitate pentru clientii nostrii deoarece suntem devotati urmatoarelor trei principii: profesionalism, reactie rapida la solicitarile clientilor si calitate

Planul de conturi

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

    10. CAPITAL SI REZERVE

    101. Capital
    1011. Capital subscris nevarsat (P)
    1012. Capital subscris varsat (P)
    1015. Patrimoniul regiei (P)
    1016. Patrimoniul public (P)
    1018. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (P)

    104. Prime de capital
    1041. Prime de emisiune (P)
    1042. Prime de fuziune/divizare (P)
    1043. Prime de aport (P)
    1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P)

    105. Rezerve din reevaluare (P)

    106. Rezerve
    1061. Rezerve legale (P)
    1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
    1064. Rezerve de valoare justa (P)
    1065. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
    1067. Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina (A/P)
    1068. Alte rezerve (P)

    107. Rezerve din conversie (A/P)

    108. Interese care nu controleaza
    1081. Interese care nu controleaza - rezultatul exercitiului financiar (A/P)
    1082. Interese care nu controleaza - alte capitaluri proprii (A/P)

    109. Actiuni proprii
    1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)
    1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)
    1095. Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta (A)

    11. REZULTATUL REPORTAT

    117. Rezultatul reportat
    1171. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)
    1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (A/P)
    1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
    1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (A/P)

    12. REZULTATUL EXERCItIULUI FINANCIAR

    121. Profit sau pierdere (A/P)

    129. Repartizarea profitului (A)

    14. CASTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RASCUMPARAREA, VANZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII

    141. Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)

    149. Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
     1491 Pierderi rezultate din reorganizari si care sunt determinate de anularea titlurilor detinute (A)
    1495 Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)

    15. PROVIZIOANE

    151. Provizioane
    1511. Provizioane pentru litigii (P)
    1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)
    1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (P)
    1514. Provizioane pentru restructurare (P)
    1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P)
    1516. Provizioane pentru impozite (P)
    1518. Alte provizioane (P)

    16. IMPRUMUTURI sI DATORII ASIMILATE

    161. imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
    1614. imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
    1615. imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)
    1617. imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
    1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)

    162. Credite bancare pe termen lung
    1621. Credite bancare pe termen lung (P)
    1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P)
    1623. Credite externe guvernamentale (P)
    1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
    1625. Credite bancare externe garantate de banci (P)
    1626. Credite de la trezoreria statului (P)
    1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)

    166. Datorii care privesc imobilizarile financiare
    1661. Datorii fata de entitatile afiliate (P)
    1663. Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)

    167. Alte imprumuturi si datorii asimilate (P)

    168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
    1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P)
    1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
    1685. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P)
    1686. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)
    1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P)

    169. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI

    20. IMOBILIZARI NECORPORALE

    201. Cheltuieli de constituire (A)

    203. Cheltuieli de dezvoltare (A)

    205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (A)

    207. Fond comercial
    2071. Fond comercial pozitiv (A)
    2075. Fond comercial negativ (P)

    208. Alte imobilizari necorporale (A)

    21. IMOBILIZARI CORPORALE

    211. Terenuri si amenajari de terenuri (A)
    2111. Terenuri
    2112. Amenajari de terenuri

    212. Constructii (A)

    213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
    2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (A)
    2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (A)
    2133. Mijloace de transport (A)
    2134. Animale si plantatii (A)

    214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (A)

    22. IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE APROVIZIONARE

    223. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii in curs de aprovizionare (A)

    224. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale in curs de aprovizionare (A)

    23. IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI

    231. Imobilizari corporale in curs de executie (A)

    232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)

    233. Imobilizari necorporale in curs de executie (A)

    234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)

    26. IMOBILIZARI FINANCIARE

    261. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)

    263. Interese de participare (A)

    264. Titluri puse in echivalenta (A)

    265. Alte titluri imobilizate (A)
    266 Certificate verzi amanate (A)
    267. Creante imobilizate
    2671. Sume datorate de entitatile afiliate (A)
    2672. Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A)
    2673. Creante legate de interesele de participare (A)
    2674. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A)
    2675. imprumuturi acordate pe termen lung (A)
    2676. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A)
    2677. Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti (A)
    2678. Alte creante imobilizate (A)
    2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A)

    269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
    2691. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
    2692. Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P)
    2693. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)

    28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE

    280. Amortizari privind imobilizarile necorporale
    2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
    2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
    2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
    2807. Amortizarea fondului comercial (P)
    2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)

    281. Amortizari privind imobilizarile corporale
    2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri (P)
    2812. Amortizarea constructiilor (P)
    2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)
    2814. Amortizarea altor imobilizari corporale (P)

    29. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR

    290. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
    2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
    2905. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
    2907. Ajustari pentru deprecierea fondului comercial (P)
    2908. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)

    291. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale
    2911. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri (P)
    2912. Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)
    2913. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)
    2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)

    293. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie
    2931. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie (P)
    2933. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie (P)

    296. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
    2961. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)
    2962. Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)
    2963. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
    2964. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate (P)
    2965. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare (P)
    2966. Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung (P)
    2968. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)

CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

    30. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE

    301. Materii prime (A)

    302. Materiale consumabile
    3021. Materiale auxiliare (A)
    3022. Combustibili (A)
    3023. Materiale pentru ambalat (A)
    3024. Piese de schimb (A)
    3025. Seminte si materiale de plantat (A)
    3026. Furaje (A)
    3028. Alte materiale consumabile (A)

    303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)

    308. Diferente de pret la materii prime si materiale (A/P)

    32. STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE

    321. Materii prime in curs de aprovizionare (A)

    322. Materiale consumabile in curs de aprovizionare (A)

    323. Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare (A)

    326. Animale in curs de aprovizionare (A)

    327. Marfuri in curs de aprovizionare (A)

    328. Ambalaje in curs de aprovizionare (A)

    33. PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

    331. Produse in curs de executie (A)

    332. Servicii in curs de executie (A)

    34. PRODUSE

    341. Semifabricate (A)

    345. Produse finite (A)

    346. Produse reziduale (A)

    348. Diferente de pret la produse (A/P)

    35. STOCURI AFLATE LA TERTI

    351. Materii si materiale aflate la terti (A)

    354. Produse aflate la terti (A)

    356. Animale aflate la terti (A)

    357. Marfuri aflate la terti (A)

    358. Ambalaje aflate la terti (A)

    36. ANIMALE

    361. Animale si pasari (A)

    368. Diferente de pret la animale si pasari (A/P)

    37. MARFURI

    371. Marfuri (A)

    378. Diferente de pret la marfuri (A/P)

    38. AMBALAJE

    381. Ambalaje (A)

    388. Diferente de pret la ambalaje (A/P)

    39. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

    391. Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (P)

    392. Ajustari pentru deprecierea materialelor
    3921. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
    3922. Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)

    393. Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie (P)

    394. Ajustari pentru deprecierea produselor
    3941. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P)
    3945. Ajustari pentru deprecierea produselor finite (P)
    3946. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale (P)

    395. Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
    3951. Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti (P)
    3952. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P)
    3953. Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P)
    3954. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti (P)
    3956. Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti (P)
    3957. Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti (P)
    3958. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti (P)

    396. Ajustari pentru deprecierea animalelor (P)

    397. Ajustari pentru deprecierea marfurilor (P)

    398. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor (P)

CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

    40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

    401. Furnizori (P)

    403. Efecte de platit (P)

    404. Furnizori de imobilizari (P)

    405. Efecte de platit pentru imobilizari (P)

    408. Furnizori - facturi nesosite (P)

    409. Furnizori - debitori
    4091. Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A)
    4092. Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A)

    41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

    411. Clienti
    4111. Clienti (A)
    4118. Clienti incerti sau in litigiu (A)

    413. Efecte de primit de la clienti (A)

    418. Clienti - facturi de intocmit (A)

    419. Clienti - creditori (P)

    42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

    421. Personal - salarii datorate (P)

    423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)

    424. Prime reprezentand participarea personalului la profit (P)

    425. Avansuri acordate personalului (A)

    426. Drepturi de personal neridicate (P)

    427. Retineri din salarii datorate tertilor (P)

    428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul
    4281. Alte datorii in legatura cu personalul (P)
    4282. Alte creante in legatura cu personalul (A)

    43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE

    431. Asigurari sociale
    4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale (P)
    4312. Contributia personalului la asigurarile sociale (P)
    4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
    4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P)

    437. Ajutor de somaj
    4371. Contributia unitatii la fondul de somaj (P)
    4372. Contributia personalului la fondul de somaj (P)

    438. Alte datorii si creante sociale
    4381. Alte datorii sociale (P)
    4382. Alte creante sociale (A)

    44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE

    441. Impozitul pe profit/venit
    4411. Impozitul pe profit (P)
    4418. Impozitul pe venit (P)

    442. Taxa pe valoarea adaugata
    4423. TVA de plata (P)
    4424. TVA de recuperat (A)
    4426. TVA deductibila (A)
    4427. TVA colectata (P)
    4428. TVA neexigibila (A/P)

    444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)

    445. Subventii
    4451. Subventii guvernamentale (A)
    4452. imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A)
    4458. Alte sume primite cu caracter de subventii (A)

    446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P)

    447. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P)

    448. Alte datorii si creante cu bugetul statului
    4481. Alte datorii fata de bugetul statului (P)
    4482. Alte creante privind bugetul statului (A)

    45. GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI

    451. Decontari intre entitatile afiliate
    4511. Decontari intre entitatile afiliate (A/P)
    4518. Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate (A/P)

    453. Decontari privind interesele de participare
    4531. Decontari privind interesele de participare (A/P)
    4538. Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare (A/P)

    455. Sume datorate actionarilor/asociatilor
    4551. Actionari/asociati - conturi curente (P)
    4558. Actionari/asociati - dobanzi la conturi curente (P)

    456. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P)

    457. Dividende de plata (P)

    458. Decontari din operatii in participatie
    4581. Decontari din operatii in participatie - pasiv (P)
    4582. Decontari din operatii in participatie - activ (A)

    46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI

    461. Debitori diversi (A)

    462. Creditori diversi (P)

    47. CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE

    471. Cheltuieli inregistrate in avans (A)

    472. Venituri inregistrate in avans (P)

    473. Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P)

    475. SUBVENTII PENTRU INVESTITII
  
    4751. Subventii guvernamentale pentru investitii (P)
    4752. imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)
    4753. Donatii pentru investitii (P)
    4754. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P)
    4758. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)

    478. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (P)

    48. DECONTARI IN CADRUL UNITATII

    481. Decontari intre unitate si subunitati (A/P)

    482. Decontari intre subunitati (A/P)

    49. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

    491. Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti (P)

    495. Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (P)

    496. Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi (P)

    CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

    50. INVESTITII PE TERMEN SCURT

    501. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)

    505. Obligatiuni emise si rascumparate (A)

    506. Obligatiuni (A)
    507 Certificate verzi acordate (A)
    508. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate
    5081. Alte titluri de plasament (A)
    5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)

    509. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt
    5091. Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
    5092. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P)

    51. CONTURI LA BANCI

    511. Valori de incasat
    5112. Cecuri de incasat (A)
    5113. Efecte de incasat (A)
    5114. Efecte remise spre scontare (A)

    512. Conturi curente la banci
    5121. Conturi la banci in lei (A)
    5124. Conturi la banci in valuta (A)
    5125. Sume in curs de decontare (A)

    518. Dobanzi
    5186. Dobanzi de platit (P)
    5187. Dobanzi de incasat (A)

    519. Credite bancare pe termen scurt
    5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
    5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P)
    5193. Credite externe guvernamentale (P)
    5194. Credite externe garantate de stat (P)
    5195. Credite externe garantate de banci (P)
    5196. Credite de la trezoreria statului (P)
    5197. Credite interne garantate de stat (P)
    5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

    53. CASA

    531. Casa
    5311. Casa in lei (A)
    5314. Casa in valuta (A)

    532. Alte valori
    5321. Timbre fiscale si postale (A)
    5322. Bilete de tratament si odihna (A)
    5323. Tichete si bilete de calatorie (A)
    5328. Alte valori (A)

    54. ACREDITIVE

    541. Acreditive
    5411. Acreditive in lei (A)
    5412. Acreditive in valuta (A)

    542. Avansuri de trezorerie (A)

    58. VIRAMENTE INTERNE

    581. Viramente interne (A/P)

    59. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

    591. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)

    595. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate (P)

    596. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P)

    598. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate (P)

    CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

    60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

    601. Cheltuieli cu materiile prime

    602. Cheltuieli cu materialele consumabile
    6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
    6022. Cheltuieli privind combustibilii
    6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
    6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
    6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
    6026. Cheltuieli privind furajele
    6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

    603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

    604. Cheltuieli privind materialele nestocate

    605. Cheltuieli privind energia si apa

    606. Cheltuieli privind animalele si pasarile

    607. Cheltuieli privind marfurile

    608. Cheltuieli privind ambalajele

    609. Reduceri comerciale primite

    61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERtI

    611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

    612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

    613. Cheltuieli cu primele de asigurare

    614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile

    62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERtI

    621. Cheltuieli cu colaboratorii

    622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

    623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

    624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

    625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

    626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

    627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

    628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

    63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

    635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

    64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

    641. Cheltuieli cu salariile personalului

    642. Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor

    643. Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit

    644. Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii

    645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
    6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale
    6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
    6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
    6455. Contributia unitatii la asigurarile de viata
    6456. Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative
    6457. Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate
    6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

    65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

    652. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator

    654. Pierderi din creante si debitori diversi

    658. Alte cheltuieli de exploatare
    6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
    6582. Donatii acordate
    6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
    6588. Alte cheltuieli de exploatare

    66. CHELTUIELI FINANCIARE

    663. Pierderi din creante legate de participatii

    664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
    6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
    6642. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate

    665. Cheltuieli din diferente de curs valutar

    666. Cheltuieli privind dobanzile

    667. Cheltuieli privind sconturile acordate

    668. Alte cheltuieli financiare

    67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

    671. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

    68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

    681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere
    6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
    6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
    6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor
    6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

    686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare
    6863. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
    6864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
    6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

    69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE

    691. Cheltuieli cu impozitul pe profit

    698. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

    70. CIFRA DE AFACERI NETA

    701. Venituri din vanzarea produselor finite

    702. Venituri din vanzarea semifabricatelor

    703. Venituri din vanzarea produselor reziduale

    704. Venituri din servicii prestate

    705. Venituri din studii si cercetari

    706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

    707. Venituri din vanzarea marfurilor

    708. Venituri din activitati diverse

    709. Reduceri comerciale acordate

    71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

    711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

    712. Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie

    72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI

    721. Venituri din productia de imobilizari necorporale

    722. Venituri din productia de imobilizari corporale

    74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE

    741. Venituri din subventii de exploatare
    7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri*19)
    7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile
    7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
    7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
    7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala
    7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
    7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
    7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata

    75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

    754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi

    758. Alte venituri din exploatare
    7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
    7582. Venituri din donatii primite
    7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
    7584. Venituri din subventii pentru investitii
    7588. Alte venituri din exploatare

    76. VENITURI FINANCIARE

    761. Venituri din imobilizari financiare
    7611. Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
    7613. Venituri din interese de participare

    762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt

    763. Venituri din creante imobilizate

    764. Venituri din investitii financiare cedate
    7641. Venituri din imobilizari financiare cedate
    7642. Castiguri din investitii pe termen scurt cedate

    765. Venituri din diferente de curs valutar

    766. Venituri din dobanzi

    767. Venituri din sconturi obtinute

    768. Alte venituri financiare

    77. VENITURI EXTRAORDINARE

    771. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

    78. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

    781. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare
    7812. Venituri din provizioane
    7813. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
    7814. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante
    7815. Venituri din fondul comercial negativ*20)

    786. Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare
    7863. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
    7864. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

    80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI

    801. Angajamente acordate
    8011. Giruri si garantii acordate
    8018. Alte angajamente acordate

    802. Angajamente primite
    8021. Giruri si garantii primite
    8028. Alte angajamente primite

    803. Alte conturi in afara bilantului
    8031. Imobilizari corporale luate cu chirie
    8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
    8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie
    8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
    8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta
    8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
    8037. Efecte scontate neajunse la scadenta
    8038. Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie
    8039. Alte valori in afara bilantului

    804. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
    8045. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

    805. Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta
    8051. Dobanzi de platit
    8052. Dobanzi de incasat*21)

    806. Certificate de emisii de gaze cu efect de sera

    807. Active contingente

    808. Datorii contingente

    809. Creante preluate prin cesionare

    89. BILANT

    891. Bilant de deschidere

    892. Bilant de inchidere

CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE

    90. DECONTARI INTERNE

    901. Decontari interne privind cheltuielile

    902. Decontari interne privind productia obtinuta

    903. Decontari interne privind diferentele de pret

    92. CONTURI DE CALCULATIE

    921. Cheltuielile activitatii de baza

    922. Cheltuielile activitatilor auxiliare

    923. Cheltuieli indirecte de productie

    924. Cheltuieli generale de administratie

    925. Cheltuieli de desfacere

    93. COSTUL PRODUCTIEI

    931. Costul productiei obtinute

    933. Costul productiei in curs de executie
0725 316 318